نمایش 1–12 از 13 نتیجه

خوشه کامل با ظرف شیر (مناسب برای بزدوش و گوسفند دوش)

تماس بگیرید

شیردوش تک واحد تک مخزن

01754 تماس بگیرید

شیردوش تک واحد تک مخزن

12722 تماس بگیرید

شیردوش تک واحد تک مخزن

01480 تماس بگیرید

شیردوش تک واحد تک مخزن استیل

12721 تماس بگیرید

شیردوش ثابت ( گوسفند دوش و بزدوش )

تماس بگیرید

شیردوش ثابت از ۴ تا ۱۲ واحد

تماس بگیرید

شیردوش دو واحد تک مخزن آلومینیم

تماس بگیرید

شیردوش دو واحد تک مخزن استیل

۱۲۷۴1 تماس بگیرید
دسته بندی ها:

شیردوش سیار ۶ واحدی

تماس بگیرید
دسته بندی ها:

شیردوش سیار ۶ واحدی

تماس بگیرید
بازگشت به بالا
0